Регламент

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА "КМЕТ НА ГОДИНАТА 2018"

  1. Начин на гласуване:

За да бъде максимално обективно оценяването на кметовете, всяка година обновяваме и развиваме нашата уникална платформа. Всеки може да гласува за своите фаворити по възможно най-лесен начин и в толкова категории, колкото иска. За да бъде счетен вотът за валиден, трябва да се гласува за поне един кмет в категория.

В края на гласуването си, потребителят ще получи известие на основния екран, в което ще пише за кои общини и категории е гласувал. Ще бъде възможна промяна на гласа, преди натискането на последния бутон "Гласувай".

След като даде окончателно своя глас, всеки потребител ще бъде помолен да потвърди гласуването си чрез линк, който ще получи на посочен от него имейл. Там той ще може да види отново за кого точно е дал вота си.

При клик върху линка гласуването на един потребител се смята за приключило.

Гласовете, които не са потвърдени чрез имейл, няма да бъдат зачетени от системата. От един IP адрес може да бъде гласувано неограничен брой пъти за един ден. Гласуването с даден email адрес може да се случи само веднъж за целия период на гласуване в платформата. Вотът ще се случва по веднъж на всеки един от двата етапа.

  1. Етапи на гласуване:

Гласуването за "Кмет на годината" 2018 стартира на 22 октомври 2018 г., ще се проведе на два етапа и ще приключи на 15 ноември 2018 г. 

Първи етап (от 22 октомври до 4 ноември 2018 г., включително): Всичките 265 общини ще бъдат номинирани в 10-те категории. Гласуването е свободно за всички, които имат достъп до интернет и са навършили 18 години. Категориите за "Кмет на годината" 2018 са: 

- Кмет на годината

Приз за цялостна дейност на кмета през годината във всички сфери на работа на ръководената от него/нея местна администрация. Регламентът на конкурса не позволява победител от предишна година в категорията "Кмет на годината" да се бори отново за същата награда.

- Кмет на гражданите

Приз за кмета, който с работата си е най-близо до гражданите с бързина на реакция на проблемите и решаването им

- Паркове и екотранспорт 

Приз за опазване и разширяване на зелените системи и превръщането им в любимо място за отдих, както и за внедряването на обществен екотранспорт за по-чисти населени места

- Туризъм, култура, фестивали и традиции

Приз за развитието на общини като атрактивна туристическа дестинация с множество инициативи в различни посоки

- Спорт и младежки политики

Приз за изграждане и поддържане на спортни площадки и зали за насърчаване на развитието на любителския и професионален спорт. Със създаването на условия за спорт и турнири се стимулират децата и младежите да тръгват по стъпките на българските и световните шампиони  

- Иновации в образование

Приз за усилия за внедряване на иновации в образованието на децата

- Инвестиции и работни места

Приз за привличане на инвеститори и разкриване на нови работни места

- Видеонаблюдение и сигурност

Приз за общините, които въвеждат мерки за гарантиране на сигурността на жителите и гостите на града. С комплексното използване на новите технологии общините използват видеонаблюдението за по-добро орзанизиране на трафика и местата за паркиране в градовете

- Ин витро програми

Приз за заделените средства и разширяване на програми за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

- Smart City

Приз за цялостно внедряване на нови технологии в градовете за улеснение на гражданите и привличане на туристи

Вторият етап на гласуване започва на 5 ноември 2018 г. В 9 от категориите остават по 9 общини, получили най-много гласове. Те са разделени както следва: 3 малки, 3 средни и 3 големи общини. Малка община е такава с население до 20 000 души, средна – с население от 20 000 до 50 000 души и голяма – с население над 50 000 души.

Важно е да се отбележи, че в категорията - "Кмет на гражданите" ще може да се гласува за всички 265 общини до края на конкурса – 13 ноември 2018 г.

Краят на Втори етап е на 13 ноември 2018 г. 

Победителите ще бъдат обявени на официалната церемония "Кмет на годината" 2018. Тя ще се състои на 15 ноември (четвъртък) 2018 г. от 17:30 ч., в НДК. Церемонията ще бъде излъчена по БНТ1 в същия ден от 23:15 ч.

  1. Право на участие:

В конкурса "Кмет на годината" 2018 право на участие имат всички избрани и действащи кметове за мандат 2015-2019 г. Участието в конкурса за всички общини и кметове е напълно безплатно.

  1. Право на гласуване:

За "Кмет на годината" 2018 може да гласува всяко лице и извън територията на Република България. 

Последни новини от КМЕТА.BG